Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ cần những thủ tục gi?

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016 | 18:39


Hỏi Bravolaw:
- Xin cho tôi hỏi Điều kiện thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ 
- Tôi nghe nói muốn thành lập công ty dịch vụ bảo vệ phải có vốn điều lệ 2 tỷ. Vậy nếu vốn điều lệ không có đủ thì tôi fai làm sao?
- Xin cảm ơn!
Đáp:
Theo Nghị định của Chính phủ số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì điều kiện thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ được quy định như sau:

- Đối với tổ chức, cá nhân trong nước: Phải có vốn pháp định là 2 tỷ đồng; mức vốn này được duy trì trong suốt quá trình hoạt động.Doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì doanh nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và tổng giá trị tài sản từ 500.000 USD trở lên; đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ 5 năm trở lên; có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người đại diện cho phần vốn góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, giám đốc, Phó giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp bị cấm không được thành lập, quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ bảo vệ (người bị Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp; người đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách hoặc bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoặc người có tiền án về các tội do lỗi cố ý hoặc người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; người nghiện ma túy).

- Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành Kinh tế, Luật.

Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn phải thỏa mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hoặc giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Để biết thêm mọi thủ tục về công ty bảo vệ các bạn có thể truy vập vào http://luatsuonline.vn  liên hệ với số Hotline 1900 6296

Đăng nhận xét