Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Thành lập hộ kinh doanh cá thể

Written By Bravolaw on Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015 | 19:28

Công ty tư vấn luật Bravo cung cấp dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể, và các thủ tục cần thiết thành lập hộ kinh doanh cá thể như sau:

1. Tư vấn khách hàng trước khi thành lập hộ kinh doanh cá thể.

- Tư vấn khách hàng đặt tên công ty, và cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
- Tư vấn khách hàng về địa điểm kinh doanh.
- Tư vấn người sở hữu, các quyền pháp lý, vốn.
- Tư vấn khách hàng điều lệ công ty.
thành lập hộ kinh doanh cá thể
thành lập hộ kinh doanh cá thể

2. Công việc bravo sau khi ký hợp động thành lập hộ kinh doanh cá thể

Sau khi ký hợp đồng thành lập hộ kinh doanh cá thể với quý khách hàng, bravo sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể cho quý khách hàng.
  • Quý khách hàng cần cung cấp cho bravo các giấy tờ sau:
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân có công chứng.
- Thông tin hộ kinh doanh cá thể, các nghành nghề kinh doanh.
- Các chứng chỉ hành nghề đối với nghành nghề kinh doanh yêu cầu cần có (nếu có).
  • Công việc bravo cần thực hiện.
- Tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể trên cơ sở các giấy tờ khách hàng cung cấp.
- Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước.
- Theo dõi tiến trình hồ sơ và thông báo kết quả cho quý khách hàng.
- Nhận kết quả và trả kết quả và tư vấn sau thành lập doanh nghiệp tư nhân.
Dịch vụ khác của chúng tôi:

Đăng nhận xét