Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Thành lập văn phòng đại diện cùng bravolaw

Written By Bravolaw on Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015 | 19:44

1. Trình tự thành lập văn phòng đại diện :
Trong thời hạn 10  ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.
Xem thêm:

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện
Tư vấn thành lập văn phòng đại diện
2. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện :
Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau:
- Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
- Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
- Tên văn phòng đại diện dự định thành lập ;
- Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện;
- Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện;
- Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo đó là  :
-  Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện;
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện;
Nguồn: http://luatsuonline.vn/tu-van-thanh-lap-va-phong-dai-dien.html

Đăng nhận xét